שיאים
בצלילה חופשית

שיאי עולם וישראל בצלילה חופשית,
הנמדדים ע״י שני הארגונים AIDA, CMAS

צלילה לעומק במשקל קבוע עם מונופין - CWT

צלילה לעומק במשקל קבוע עם זוג סנפירים - CWTB

צלילה לעומק במשיכת חבל - FIM

צלילה לעומק ללא סנפירים - CNF

עצירת נשימה סטטית STA

צלילה דינאמית למרחק עם מונופין DYN

צלילה דינאמית למרחק עם זוג סנפירים DYNB

צלילה דינאמית למרחק ללא סנפירים DNF